Archiv rubriky: Vědník

Historie bicyklu od A až do Z

Vynález jízdního kola a jeho další vývoj spadá do historicky nedávné doby. Proto se dějiny tohoto jednostopého dopravního prostředku poháněného lidskou silou považovaly víceméně za uzavřené a neočeká­val se objev zásadnějšiho významu. O to překvapivější byl nález kres­by jízdního kola v technických rukopisech z pozůstalosti Leonarda da Vinci, nález zveřejněný v sedmdesátých letech našeho století. Celý příspěvek

TechnikaVědník

Ajla Ajla Humat Čuk

Od našeho družebního kmene Čukčů z východní Sibiře jsme právě obdrželi milý dárek, o který bychom se s vámi rádi podělili. Místní lidový soubor písní a tanců nacvičil skladbu svého dlouholetého frontmana Jevgenije Tučného Soba s názvem Ajla Ajla Humat Čuk (v překladu Bahno Bahno nade všecko). Jedná se o oslavný chorál na všeobecně známý jarní seriál XC závodů v Karlových Varech a okolí a ve volném výkladu se v něm vyzpívává sbor starších Čukčské osady ze své touhy zúčastnit se tohoto podniku, včetně návštěvy restaurace U Dvořáků v Dubině. V závěrečné části písně nás pak velice potěšilo jednoznačně projevené odhodlání, cituji: „rozprodat všechny soby a ženy, aby bylo na vlak, startovné a bobule“. Nakolik tato kouzelná píseň koresponduje s vašimi dojmy a pocity posuďte sami.

Vědník

Artamonov na Měsíci !

Naše úsilí je korunováno úspěchem. Jméno Jefima Michejeviče Artamonova prorazilo do vesmíru.
Na této stránce najdete důkaz. Že to ale dalo fušku prosadit pojmenování měsíčního kráteru po našem velikánovi 😉 Každopádně je to veliký závazek – pokud se najde dost šílený sponzor, uspořádáme do pěti let v dané lokalitě AM bikemaraton 🙂

Vědník

Vážení kolegové a kolegyně,

dovolte, abych volně navázal na „Zprávu o nálezu“, se kterou jsme byli seznámeni naším kolegou DrAm Pallem na půdě vědeckého pracoviště Start. Tento posun v naší dosavadní výzkumné činnosti mě aktivizoval a vyburcoval ve mně touhu po vědecké práci na solidních a pragmatických základech. Proto jsem učinil nezbytný krok, tedy shrnutí důkazů, které o pobytu Jefima Michejeviče Artamonova v oblasti Krušnohoří máme na základě dosavadního diletantského bádání. Celý příspěvek

Vědník

O vzniku bikingu

Věnujme pozornost jevu, prosakujícímu koncem 20. století a zvanému bajking. Ano, ten bajking, který sice zdánlivě připomíná cyklistiku, ale v podstatě s ní nic společného nemá, protože dvounožec s kolem na rameni, nořící se za šera v neskutečně orvaném oblečení, plný šrámů, krvavých tržných a sečných ran, ze ztemnělých bažinatých houštin za účelem překonat zabijácký a smrtelně mu nebezpečný asfaltový či šotolinový úsek, aby opět mohl zmizet v místech, o kterých ostatní smrtelníci slyšeli pouze z vyprávění svých předků, a ke kterým se váží báje o tom, že tam kdysi kdosi v zoufalství a naprosté tmě zabloudil, ale od té doby jej nikdy nikdo nespatřil a pokud náhodou přežil, nebyl už do smrti veselý; tak tedy tento dvounožec opravdu není cyklistou, je to bajker. Celý příspěvek

Vědník