Archiv pro rubriku: Vědník

O Artamonovovi a jeho lidech

Celá desetiletí trvají v táboře příznivců cyklistiky vášnivé spory o autorství vynálezu jízdního kola. V poslední době se tomuto tématu věnovala i odborná periodika a překvapuje nás, že na jejich stránkách nevypukla žádná polemika směřující k definitivnímu objasnění celé, tak dlouho zamlžované, problematiky. Mnoho prostoru bylo věnováno popisu vývoje kola, avšak nad jeho genezí stále visí otazník. Zbytečný otazník. Celý příspěvek

Vědník

Vlast velocipedu

artakoloBylo září roku 1801. Na ulicích Moskvy bylo hlučno. Konaly se oficiální slavnosti – korunování cara Alexandra I. Když slavnosti dostoupily vrcholu, objevil se neočekávaně podivný průvod velikého davu lidí. V jeho čele jel na jakémsi divném vozidle člověk. Seděl jako na koni na lavičce nad dvěma tenkými železnými koly. Nohy člověka se opíraly o malá stupátka u osy předního kola. Vozidlo s člověkem nikdo za sebou netáhl, nikdo je zezadu nepostrkoval, jelo samo a nepadalo na stranu, což vzbuzovalo obecný podiv, ačkoli jeho kola byla postavena nikoli vedle sebe jako u obyčejných vozů, nýbrž za sebou. Jméno člověka, sedícího na „samotočném vozíku“, znělo Jefim Michejevič ARTAMONOV. Celý příspěvek

Vědník