Vážení kolegové a kolegyně,

dovolte, abych volně navázal na „Zprávu o nálezu“, se kterou jsme byli seznámeni naším kolegou DrAm Pallem na půdě vědeckého pracoviště Start. Tento posun v naší dosavadní výzkumné činnosti mě aktivizoval a vyburcoval ve mně touhu po vědecké práci na solidních a pragmatických základech. Proto jsem učinil nezbytný krok, tedy shrnutí důkazů, které o pobytu Jefima Michejeviče Artamonova v oblasti Krušnohoří máme na základě dosavadního diletantského bádání. Celý příspěvek

Vědník

O vzniku bikingu

Věnujme pozornost jevu, prosakujícímu koncem 20. století a zvanému bajking. Ano, ten bajking, který sice zdánlivě připomíná cyklistiku, ale v podstatě s ní nic společného nemá, protože dvounožec s kolem na rameni, nořící se za šera v neskutečně orvaném oblečení, plný šrámů, krvavých tržných a sečných ran, ze ztemnělých bažinatých houštin za účelem překonat zabijácký a smrtelně mu nebezpečný asfaltový či šotolinový úsek, aby opět mohl zmizet v místech, o kterých ostatní smrtelníci slyšeli pouze z vyprávění svých předků, a ke kterým se váží báje o tom, že tam kdysi kdosi v zoufalství a naprosté tmě zabloudil, ale od té doby jej nikdy nikdo nespatřil a pokud náhodou přežil, nebyl už do smrti veselý; tak tedy tento dvounožec opravdu není cyklistou, je to bajker. Celý příspěvek

Vědník

O Artamonovovi a jeho lidech

Celá desetiletí trvají v táboře příznivců cyklistiky vášnivé spory o autorství vynálezu jízdního kola. V poslední době se tomuto tématu věnovala i odborná periodika a překvapuje nás, že na jejich stránkách nevypukla žádná polemika směřující k definitivnímu objasnění celé, tak dlouho zamlžované, problematiky. Mnoho prostoru bylo věnováno popisu vývoje kola, avšak nad jeho genezí stále visí otazník. Zbytečný otazník. Celý příspěvek

Vědník

Klepeto

Nemažete, klepe to. Mažete, klepe to stejně. Tak nějak by se dal parafrázovat známý slogan z filmu “Jáchyme, hoď ho do stroje!”, aby to odpovídalo stavu této situace na jízdním kole. Máme pocit, že každému už na kole někdy něco vrzalo, klepalo a hlavně praskalo, lupalo a cvakalo. Pojďme se tedy společně podívat, jak odhalit, co to je, a jak to odstranit. Celý příspěvek

Servis, údržba

Bike v záběhu #2

Pořádný bike – a náš biker by si žádnou odloženinku nebo atrapu MTB, jak dá rozum, nekoupil -předprovozním seřízením u prodejce a majitelovou předletovou kontrolou sice přeskočil miminovská i jinošská léta na cestě k dokonalosti, ale pubertálnímu zrání v bezvadně fungující mechanizmus se vyhnout prostě nedá. A tak jako zmizí uhříky z tváře dorostencovi, najeté kilometry chladí drsnost povrchů otočných i kluzných uloženi, bovdenové tahy dostanou svoji konstantní délku a pevná spojeni se stanou opravdu pevnými. Chce to jen jistý čas, uměni zasáhnout v pravou chvíli a teoretické vzdělání. Celý příspěvek

Servis, údržba

Bike v záběhu #1

Každý mechanizmus si ho musí odbýt a bike není výjimkou. Ani sebedokonalejší kousek se v tomhle období prvních 150-200 km nevyhne nárůstu provozních poruch a často banálních problémů. Biker je tak zmítán protichůdností nadšení z nového, dokonalejšího a výkonnějšího a pocitů rozčarování a zklamání ze závad, o kterých byl přesvědčen, že se jich zbavil spolu se starým kolem. Hlavu vzhůru, sokolíci, zlá doba pomine! A poznámky nezasvěcenců: …dyť to máš nový, néé? – sice berou chuť do života, ale ukazují také na úplnou neznalost zákonitostí provozní spolehlivosti. Vždy je dobré vědět, ale jde také o to, abychom záběhem prošli bez zbytečných následků. My – ale hlavně kolo. Celý příspěvek

Servis, údržba