Vážení kolegové a kolegyně,

dovolte, abych volně navázal na „Zprávu o nálezu“, se kterou jsme byli seznámeni naším kolegou DrAm Pallem na půdě vědeckého pracoviště Start. Tento posun v naší dosavadní výzkumné činnosti mě aktivizoval a vyburcoval ve mně touhu po vědecké práci na solidních a pragmatických základech. Proto jsem učinil nezbytný krok, tedy shrnutí důkazů, které o pobytu Jefima Michejeviče Artamonova v oblasti Krušnohoří máme na základě dosavadního diletantského bádání. Celý příspěvek

Vědník

O vzniku bikingu

Věnujme pozornost jevu, prosakujícímu koncem 20. století a zvanému bajking. Ano, ten bajking, který sice zdánlivě připomíná cyklistiku, ale v podstatě s ní nic společného nemá, protože dvounožec s kolem na rameni, nořící se za šera v neskutečně orvaném oblečení, plný šrámů, krvavých tržných a sečných ran, ze ztemnělých bažinatých houštin za účelem překonat zabijácký a smrtelně mu nebezpečný asfaltový či šotolinový úsek, aby opět mohl zmizet v místech, o kterých ostatní smrtelníci slyšeli pouze z vyprávění svých předků, a ke kterým se váží báje o tom, že tam kdysi kdosi v zoufalství a naprosté tmě zabloudil, ale od té doby jej nikdy nikdo nespatřil a pokud náhodou přežil, nebyl už do smrti veselý; tak tedy tento dvounožec opravdu není cyklistou, je to bajker. Celý příspěvek

Vědník

O Artamonovovi a jeho lidech

Celá desetiletí trvají v táboře příznivců cyklistiky vášnivé spory o autorství vynálezu jízdního kola. V poslední době se tomuto tématu věnovala i odborná periodika a překvapuje nás, že na jejich stránkách nevypukla žádná polemika směřující k definitivnímu objasnění celé, tak dlouho zamlžované, problematiky. Mnoho prostoru bylo věnováno popisu vývoje kola, avšak nad jeho genezí stále visí otazník. Zbytečný otazník. Celý příspěvek

Vědník

Klepeto

Nemažete, klepe to. Mažete, klepe to stejně. Tak nějak by se dal parafrázovat známý slogan z filmu “Jáchyme, hoď ho do stroje!”, aby to odpovídalo stavu této situace na jízdním kole. Máme pocit, že každému už na kole někdy něco vrzalo, klepalo a hlavně praskalo, lupalo a cvakalo. Pojďme se tedy společně podívat, jak odhalit, co to je, a jak to odstranit. Celý příspěvek

Servis, údržba