Malej Artík

lgoArtamonovův memoriál – Artík – vznikl v roce 1995 jako ryze soukromá srandaakce. Postupně se vyvinul v kultovní závod, který každoročně nemilosrdně prověřuje bikerskou všestrannost všech účastníků. Trvá tři dny, je pouze pro dospělé muže a dějí se na něm rozličné všivárničky, jako například záměrné opíjení členů konkurenčních družstev pod záminkou navázání či prohloubení přátelství, kdy jde ve skutečnosti o oslabení jejich fyzického potenciálu před následnou etapou. Má svá omezení, co se účasti týče, je přísně výběrový a počet závodníků nesmí překročit hranici, za kterou by začaly vznikat skupinky. Vždy se musíme vejít do místnosti nebo okolo ohně. Po založení sdružení A.M.bike no limits jsme se rozhodli od roku 2000 pořádat v Krušných horách otevřený cyklomaraton „Artamonovův memoriál“ (dnes Karlovarský AM bikemaraton), který tuto oblast přiblíží každému, kdo má o to zájem. „Malýho Artíka“ však v jeho původní podobě zachováme.


1995

První ročník proběhl 3.–4. 6. 1995 a zúčastnilo se ho pouhých 11 lidí včetně pořadatelů. Šampaňské se pilo netradičně už před startem. Závodníci v dvoučlenných družstvech obdrželi itineráře, které sloužili jako vodítko a zároveň se do nich vpisovaly odpovědi na záludné otázky, na které mohli správně odpovědět jen při průjezdu celou trasou. Nesprávné odpovědi byly penalizovány trestnými minutami. Trasa v pěkném počasí vedla převážně terénem, kolem Svatošských skal a Slavkovským lesem a měřila 35 kilometrů. Přespali jsme na louce pod stany v Dražově a živili jsme se vuřty a pivem. Druhá etapa byla o poznání technicky náročnější. Na startu zapršelo a mokří borci ujeli 25 kilometrů, aby se do cíle – hostince Holduš na Vysoké – vřítili zablácení k nepoznání. Přítomné šokovalo vítězství dvojice cyklistických diletantů ve složení Radek Tausch a Eda Lukáš. Tradice byla založena.

Pokud si chcete tohoto Artíka projet, zde jsou informace ke stažení: download