Jak založit klub (občanské sdružení)

Návod na založení (nejen) cyklistického klubu…

Založit sdružení mohou nejméně tři občané, z nichž alespoň jeden musí být starší 18 let.

Podat písemný návrh na registraci poštou nebo osobně v podatelně Ministerstva vnitra, U Obecního domu č. 3, 112 20 Praha 1.

Co musíte předložit

Je nutno vypracovat Návrh na registraci občanského sdružení, kde je třeba uvést jména, příjmení, rodná čísla a bydliště zakládajících členů s uvedením zmocněnce (staršího 18 let) oprávněného jednat jejich jménem. Návrh musí být podepsán všemi zakládajícími členy. K návrhu je nutno připojit Stanovy sdružení ve dvou vyhotoveních obsahující tyto náležitosti:

 • název sdružení, který se musí lišit od názvu právnické osoby, která již vyvíjí činnost na území České republiky
 • sídlo sdružení (to znamená název obce, poštovní směrovací číslo, číslo popisné, popřípadě název ulice nebo náměstí)
 • cíle činnosti sdružení
 • práva a povinnosti členů sdružení
 • orgány sdružení, způsob jejich ustavování, určení orgánů a funkcionářů, oprávněných jednat jménem sdružení
 • ustanovení o organizačních jednotkách sdružení (pokud budou zřízeny a pokud budou jednat svým jménem)
 • zásady hospodaření (zdroj příjmů, způsob užití příjmů, kontrola hospodaření a podobně).

Tiskopis pro podání návrhu na registraci sdružení neexistuje (stanovy bych doporučil opsat od někoho, kdo schvalovacím procesem na ministerstvu již prošel). Správní poplatek za registraci sdružení se neplatí.

Lhůty pro vyřízení

 • Řízení je zahájeno dnem, kdy Ministerstvu vnitra došel návrh na registraci obsahující výše uvedené náležitosti.
 • Nemá-li návrh uvedené náležitosti anebo jsou-li v něm údaje neúplné nebo nepřesné, ministerstvo na tuto skutečnost upozorní zmocněnce přípravného výboru nejpozději do 5 dnů od doručení návrhu na registraci a řízení nebude zahájeno, dokud nebudou případné nedostatky návrhu odstraněny.
 • Registraci provede ministerstvo do 10 dnů od zahájení řízení, den registrace se vyznačí na jedno vyhotovení stanov, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru. O registraci se nevydává rozhodnutí ve správním řízení. Identifikační číslo (IČO) přiděluje občanským sdružením Ministerstvo vnitra; jejich organizačním jednotkám s právní subjektivitou přidělují IČO registrační pracoviště Českého statistického úřadu v příslušném krajském městě.
 • Pokud jsou splněny zákonné podmínky pro odmítnutí registrace, ministerstvo vydá do 10 dnů ode dne zahájení řízení rozhodnutí o odmítnutí registrace, které se zasílá zmocněnci přípravného výboru.
 • Není-li zmocněnci přípravného výboru do 40 dnů od zahájení řízení doručeno rozhodnutí o odmítnutí registrace, sdružení vzniká dnem následujícím po uplynutí uvedené lhůty a tento den je dnem registrace.

Právní úprava

Zákon číslo 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění zákona číslo 300/1990 Sb., zákona číslo 513/1991 Sb., zákona číslo 68/1993 Sb. a zákona č. 151/2002 Sb.

Kde získáte bližší informace:

Ministerstvo vnitra, odbor všeobecné správy
oddělení volební a sdružování, úsek sdružování
U Obecního domu 3, 112 20 Praha 1
telefon: 974 846 149, 974 846 233

Ohodnoťte článek:

nic mocujdedobrépoutavéskvělé (Zatím žádná hodnocení.)
Loading...

Autor: Dan

Zakládající člen a webmaster A.M.bike, autor tohoto webu. Chorý mozek, pachatel tratí. Ve volném čase se kromě cyklistiky věnuji programování internetových aplikací v jazyce HTML, CSS, PHP, MySQL a Javascript. Pracuji jako designér a modelér porcelánu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..